Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Go down

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Wed Apr 07 2010, 05:07

И црква рођења пресвете Богородице је поменута у теми културно-историјских споменика на подручју општине, али мислим да као и остале цркве љубињске општине заслужује посебну тему. Ако имате неке податке, фотографије, знате за нека предања о градњи и цркви уопште, прикључите се теми. Мислио сам, ако се слажете, да у оквиру ове теме обрадимо осим цркве и све објекте, средњовјековне споменике и значајне савремене споменике који се налазе у црквишту. За почетак, ово је текст са епархијског сајта, који даје најосновније податке о цркви и њеној историји:


Црква у Љубињу је направљена 1866. год. Црква је грађена од камена, има звоник на преслицу са три звона, једно је оштећено у току 1941. год. (2 свјет. рат). црква је прекривена са цријепом, више пута је обнављана, као и задњи пут 1998.
Унутрашњост цркве је врло лоша, зидови су пропали, плафон је испуцао и пукотине су видљиве. Дрвени иконостас попуњен је са иконама на платну, које се завршавају Христовим Распећем. Посебну вриједност има св. Јеванђеље са сребрним оковом, које је тешко једанаест килограма. То је црква добила из Русије заједно са сребреном литијом на којој је лик Христа и Богородице, прилог Зорке Радоњић 1901. год. Уз цркву је направљена школска зграда 1878. год. 1959. год. зграда је национализована, а 1992. год. враћена је цркви, да би 1998 зграда била реновирана.

[You must be registered and logged in to see this image.]Извор: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]


Ďîńëĺäśč čçěĺíčî space äŕíŕ Tue Sep 02 2014, 09:13. čçěĺśĺíî óęóďíî 1 ďóňŕ
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Thu Apr 08 2010, 02:35

Opis dobra

Crkva rođenja Bogorodiceu Ljubinju pripada tipu hercegovačkih jednobrodnih kamenih crkava sa polukružnom apsidom i kamenim zvonikom na preslicu. Ovaj oblik crkvi je usvojen već u 13. i 14. stoljeću i vrlo rano se odomaćio, naročito u južnom Primorju, odakle se, putem dubrovačkih graditelja, proširio po unutrašnjosti (1) .
Crkva ima pravougaonu osnovu, dimenzija približno 12,35 x 8,60 m. Sa istočne strane nalazi se polukružna apsida, tako da ukupna dužina crkve zajedno sa apsidalnim dijelom iznosi oko 15,00 m.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Ulaz u crkvu naglašen je dekoriranim kamenim portalom, čija širina je skoro identična širini zvonika i iznosi 1,60 m. Dovratnici su širine 20 cm, i neznatno su izvučeni iz fasadne ravni objekta. Ukrašeni su linijskim profilacijama. Nadvratnik je bogatije ukrašen i, osim linijskih profilacija, on u svom u gornjem pojasu, na visini od oko 2,40 m od nivoa terena, ima profilaciju izvedenu u vidu jednakostraničnih trouglova. Iznad ove kompozicije položen je profilirani vijenac, koji iz ravni zida izlazi oko 20 cm i iznad koga je postavljena ploča na kojoj je uklesan natpis sa podacima o vremenu gradnje hrama sa manjim polukružno završenim prozorskim otvorom. Natprozornik kod ovog otvora dekoriran je predstavom krsta i dva simetrično raspoređena polumjeseca. Iznad ovog prozora je okrugli kameni prozor – okulus, dekoriran floralnim motivima.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Crkva je u enterijeru podijeljena na prostor naosa i oltarski prostor. Ukupna dužina naosa iznosi oko 8,40 m. Unutrašnja širina objekta iznosi 7,20 m, mjereno u zapadnom dijelu, dok je ukupna dužina crkve, mjerena po osovini istok – zapad, oko 10,70 m.

Iznad ulaznog dijela u naos, iz razloga povećanja molitvenog prostora, naknadno je izgrađen hor, na koji se prilazi betonskim stepeništem, dozidanim uz sjeverozapadni ugao crkve. Širina stepeništa iznosi 76 cm i ispod njega se nalazi manja ostava. Nije poznato da li je crkva i ranije imala hor, ali, sudeći prema izgledu konstruktivnih elemenata u enterijeru, i činjenici da je postojeći hor fizički presjekao južni prozor na dva dijela, to nije bio slučaj. Moguće je da je hor bio izveden od drveta i da je bio manjih dimenzija od postojećeg.

Oltarski prostor je podijeljen na apsidalni dio, praskomidiju i đakonikon. Širina praskomidije i đakonikona iznosi 1,55 m. U ovim prostorima su u vanjskim zidovima izvedene niše, širine 70 i dubine 35 cm. Obim apside, mjeren izvan objekta, iznosi 8,10 m. Dužina apsidalnog dijela iznosi 2,10 m, dok njen poluprečnik iznosi približno 2 m. U osovini apside nalazi se manji prozorski otvor, dimenzija 0,35 x 1,00 m.

Prostor naosa je od oltarskog odvojen ikonostasnom pregradom. Ikonostas Crkve rođenja Bogorodice u Ljubinju postavljen je početkom 20. stoljeća. Autor ikona je nepoznati umjetnik.
Ram ikonostasa je izrađen od drveta na koga su pričvršćene ikone, slike na platnu sa različitim scenama. U kompozicionom pogledu, raspored ikona na ikonostasnoj pregradi se može podijeliti na četiri horizontalne cijeline (2).

[You must be registered and logged in to see this image.]


 • Prva zona ikonostasa – prestone ikone, posmatrane u smjeru sjever→jug:

  - Arhanđeo Mihailo,

  - Rođenje Presvete Bogorodice,

  - Presveta Bogorodica,

  - Carske dveri – Blagovijesti,

  - Hristos Pantokrator,

  - Sv. Jovan Krstitelj,

  - Arhiđakon Stefan. • Druga zona ikonostasa – praznične ikone - posmatrana u smjeru sjever→jug:

  - Uspenje Presvete Bogorodice,

  - Ulazak Presvete Bogorodice u hram,

  - Preobraženje Hristovo,

  - Krštenje Hristovo,

  - Tajna večera,

  - Rođenje Hristovo,

  - Vaznesenje Hristovo,

  - Sretenje Gospodnje,

  - Uspenje Presvete Bogorodice. • Treća zona ikonostasa, posmatrana u smjeru sjever→jug:

  - Sv. Petar i Pavle,

  - Sv. Georgije,

  - Sv. Sava Srpski,

  - Sv. Nikola

  - Sv. carica Jelena i car Konstantin,

  - Sv. tri jerarha. • Četvrta zona ikonostasa, posmatrana u smjeru sjever→jug:

  - Jevanđelisti Matej i Marko,

  - Vaskrsenje Hristovo,

  - Jevanđelisti Luka i Jovan.


Kao i kod ostalih objekata ovog tipa u Hercegovini, građevinski materijal za zidanje crkve je kamen krečnjak. Blokovi od kojih je crkva građena imaju prilično pravilne pravougaone forme i njihove dimenzije su različite. Sa vanjske strane blokovi su štokovani i redani u horizontalne redove. Horizontalne i vertikalne spojnice su deblje nego kod ostalih crkava iz ovog područja. Kameni blokovi međusobno su spojeni krečnim malterom. Veliki dio crkve urađen je od blokova koji predstavljaju cijele ili dijelove stećaka iz nekropole u kojoj je crkva sagrađena. Neki od ovih blokova su dekorirani i još uvijek su vidljivi na fasadama objekta i to:

o na južnoj fasadi u dnu crkve i uz jugozapadni ugao crkve;
o na istočnoj fasadi – uz sjeveroistočni ugao crkve – predstava polumjeseca i sunca;
o na zapadnoj fasadi – uz jugozapadni ugao objekta.

Zidovi crkve su visoki oko 4 m i završeni su jednostavnim krovnim vijencem. Debljina zidova sa sjeverne i južne strane crkve iznosi oko 70 cm, dok je sa istočne i zapadne debljina zidova veća i u prosjeku iznosi oko 95 cm.
Zidovi crkve su u enterijeru ojačani sa po tri para jednakih prislonjenih lukova, koje nose kameni osmougaoni stupovi, širine približno 60 cm i sa stranicama širine 20 cm. Stupovi su završeni bogato dekoriranim kapitelima. Na ovu konstrukciju je oslonjen bačvasti svod naosa. Razmak između stupova, mjereno podužno, iznosi 2,40 m, odnosno 3,00 m, mjereno osovinski.

Na svodu crkve izvedeno je tzv. nebo, odnosno, svod je obojen svijetloplavom bojom, po kojoj su naslikane žute zvijezde. Kako je unutrašnjost crkve presvedena sistemom podužnih i prislonjenih svodova, tako je svaki luk dekoriran stiliziranim krstovima u plavoj boji. Krstovi su postavljeni u romboidnu mrežu. Polja svodova su uokvirena linijom, ispunjenom oker rombovima, koji naliježu na smeđe trouglove.
Na svodu je naslikano šest svetitelja u lučno završenim poljima. Na vrhu luka je naslikan krst.


 • na sjevernom djelu svoda, u smjeru istok→zapad, naslikani su sljedeći svetitelji:

  • sv. evanđelist Jovan,
  • sv. eevanđelist Luka,
  • Mojsije prima zakon (galerija).


 • na južnom dijelu svoda, u smjeru istok→zapad, naslikani su sljedeći svetitelji:

  • sv. evanđelist Matej,
  • sv. evanđelist Marko,
  • sv. prorok Ilija (galerija).Evanđelisti su predstavljeni na oblaku, u sjedećem položaju. Pored svakog evanđeliste je naslikan njegov atribut. U dnu kompozicije je, velikim štampanim slovima, ćiriličnim pismom, ispisan njen darovalac. Tako, ispod predstave sv. evanđeliste Luke, čitamo ime Dragana Bjelogrlića, koji ju je priložio za zdravlje svoje djece, Gorana i Olivera. Po riječima ljubinjskog svećenika, spomenuti Dragan Bjelogrlić je uradio ovo oslikavanje crkve tokom 1977. godine. Ovu godinu susrećemo na kompoziciji sv. evanđeliste Mateja.

Pod crkve je urađen od teraco betona i nisu vidljivi nikakvi elementi koji bi ukazivali na vrstu i izgled neke ranije podloge.

Svjetlost u crkvu prolazi kroz tri lučna prozorska otvora na južnom i dva na sjevernom zidu objekta i kroz prozorski otvor istog oblika, ali manjih dimenzija, na apsidi. Raspored otvora na svim stranama ima logičan položaj i simetričan je u odnosu na raspored unutrašnjih konstruktivnih elemenata.

Na sjevernoj strani crkve nalaze se samo dva prozorska otvora i nije poznato da li je jedan od prozorskih otvora zazidan prilikom izgradnje betonskog stepeništa ili nije uopće izveden. Prozori su pravougaonog oblika, sa završecima u vidu polukružnog luka. Svijetle dimenzije prozorskih otvora iznose 0,70 m x 2,00 m. U donjoj zoni prozora izbačene su kamene klupice. Uočava se da su prozori na južnoj fasadi bolje i preciznije urađeni od prozorskih otvora na sjevernoj fasadi, naročito njihovi natprozornici.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Iznad zapadnog zida crkve urađen je od fino obrađenih komada krečnjaka zvonik na preslicu sa tri zvona. Zvonik ovog oblika jedna je od glavnih karakteristika crkvica ovog tipa u Hercegovini.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Crkva je pokrivena industrijskim crijepom. Jedino su krajevi krovnih ploha (dio uz zvonik i dio uz apsiidu) pokriveni bakarnim limom. Apsida je pokrivena bakarnim limom.

Oko crkve, sa sjeverne, istočne i zapadne strane, nalazi se aktivno pravoslavno groblje. Najstariji nadgrobnici u obliku krsta urađeni su od krečnjaka i potječu iz vremena gradnje crkve. Sa sjeverne strane crkve, na udaljenosti od oko 20 m, se nalazi spomen-kosturnica žrtvama fašističkog terora iz II svjetskog rata.

[You must be registered and logged in to see this image.]

POKRETNO NASLIJEĐE

1. Evanđelje

U crkvi se nalazi Evanđelje iz 1793. godine. Dimenzije Evanđelja su 52x34x8 cm. Evanđelje je uvezano u metalni povez sa dvije metalne kopče (jedna nedostaje) sa strana. Prednja strana poveza je reljefno iskucana i ukrašena sa pet kartuša u kojima su smješteni likovi svetitelja, danas oštećeni i slabo vidljivi. Ostala površina je ukrašena isprepletenim vegetabilnim ornamentom. Na zadnjoj strani poveza je iskucavanjem napravljen reljef raspeća, ali bez Krista na njemu. Ostala površina je isprepletena vegetabilnim ornamentom.
Na prvoj strani Evanđelja rukom su ispisana dva zapisa, a na zadnjoj tri. Zapisi govore o služenju liturgije različitih eparha u ljubinjskoj crkvi.
Na prvoj štampanoj strani Evanđelja je u gornjoj polovini predstavljena slika Svetog Trojstva, a ispod slijedi tekst. Evanđelje je štampano crnom i crvenom bojom.

[You must be registered and logged in to see this image.]

2. Litija (3)

Dvostrana litijna ikona je izrađena od bakra. Na središnjem prostoru jedne strane litijne ikone iskucavanjem i izrezivanjem je predstavljena scena Kristovog rođenja, a na drugoj strani, u istoj tehnici, evanđelist Luka. Središnji dio litijne ikone okružuju sa svake strane po dvije kvadratne ploče, međusobno pričvršćene halkama. Gornja strana litijne ikone završava trouglasto, a na donjoj su pričvršćene dvije duguljaste kvadratne ploče sa zvončićima na kraju i jednom središnjom na koju je pričvršćen kružni elemenat. Ukupna površina litije je ukrašena tehnikom izrezavanja i građenja vegetabilnih i geometrijskih ornamenata.

[You must be registered and logged in to see this image.]

OSTACI NEKROPOLE SA STEĆCIMA KOD CRKVE

Od ukupno 41 stećka, koliko je nekada brojala ova nekropola, danas je kod crkve i pravoslavnog groblja ostalo samo 6 primjeraka. Nekropola se nekada sastojala od 41 stećka, 4 u obliku sljemenjaka, 27 u obliku sanduka, a deset u obliku ploča. Od ceste je odvojena kamenom ogradom. Stećci su bili orijentirani u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Dobro su klesani, ali su neki primjerci okrnjeni. Ukrašeno je pet primjeraka: dva sanduka i tri sljemenjaka (4).

U južnom dijelu pravoslavnog groblja danas stoji svega šest stećaka, od toga su dva ukrašena (38 m udaljeni od crkve).

1. Sljemenjak ima ukrase na čeonim stranama i na jednoj bočnoj strani. Na jugozapadnoj bočnoj strani je friz od povijene linije, sa trolistovima, a ispod njega je prikazana scena lova na jelene(5). Na sjeverozapadnoj čeonoj strani je povijena linija sa trolistovima, koja se pruža koso ispod kosih ivica krovnih ploha. Ispod toga je prikaz stiliziranog krsta, sa krakovima od po tri trake. Srednja traka se kod gornjeg i poprečnih krakova završava kao ljiljan, a bočne trake se povijaju kao ljiljanovi listovi. Donji uspravni krak se pri dnu proširuje i završava valovito, simetrično na obje strane. Na suprotnoj čeonoj strani je povijena linija sa trolistovima, kao i na prethodnoj, a ispod nje je traka od kosih paralelica. Traka od kosih paralelica se spušta i uspravno, sredinom čeone strane. Na ovoj strani su i arkade sa dvije interkolumnije.

[You must be registered and logged in to see this image.]

2. Veliki sanduk je dobro obrađen. Na sjeverozapadnoj čeonoj strani nalazi se motiv stiliziranog krsta-rozete.

Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi
U graditeljskoj cjelini nisu vršeni istraživački niti konzervatorsko-resturatorski radovi uz urađen projekat ili nadzor nadležne službe zaštite. Većina radova na objektu izvršena je od strane mještana Ljubinja. Godine 1977. izvršena je gradnja hora iznad ulaznog dijela u crkvu i izvršeno njeno oslikavanje. Nakon zemljotresa u aprilu 1979. godine, izvršeno je utezanje konstrukcije čeličnim zategama, koje su vidljive sa vanjske strane objekta.

Sadašnje stanje dobra

Uvidom na licu mjesta, utvrđeno je sljedeće:
- sa vanjske strane objekta nema vidljivih oštećenja,
- u enterijeru objekta, u centralnom svodu crkve, uočen je veliki broj podužnih i poprečnih pukotina koje su uvjetovane najvjerovatnije određenim tektonskim pomjeranjima, pošto se grad nalazi u vrlo trusnom području. Najveći broj ovih oštećenja nastao je tokom katastrofalnog zemljotresa koji je u aprilu 1979. godine zadesio Crnu Goru,
- u samom objektu uočeno je manje prisustvo kapilarne vlage, koju je uvjetovalo oštećenje krovne konstrukcije, a što se ogleda u pojavama ljuštenja bojenih slojeva i pojavi šalitre na unutrašnjim zidovima.

Nekropola sa stećcima je bila izložena dugogodišnjem, kontinuiranom uništavanju:
- izgradnjom crkve i susjedne ograde u čijim se strukturama razaznaju fragmenti stećaka sa ukrasnim motivima, korišteni su kao građevinski materijal,
- sahranjivanjem u neposrednoj blizini,
- izmještanjem stećaka sa njihove izvorne lokacije na drugu, nekoliko stotina metara udaljenu lokaciju, kod novosagrađene crkve (6).


Od nekadašnje nekropole sa 41 stećkom, evidentirano je svega šest stećaka i to:

- jedan visoki sanduk,
- jedan sljemenjak,
- jedna ploča,
- tri dislocirana primjerka, najvjerovatnije sanduka, bez ukrasa.

Vrlo visoko rastinje onemogućava pristup dijelu nekropole koji se nalazi nedaleko od ograde, na istočnom dijelu parcele.


(1) U to doba grade se seoske crkve malih dimenzija ili manastiri lokalnog ugleda. Vlastelu i vladare, kao ktitore hramova, zamjenjuju lokalni crkveni velikodostojnici, seoski knezovi i vojvode ili seoska bratstva. (Korać, Đurić, 1964, str. 562) Objekte su za katoličke i pravoslavne poručioce radili dubrovački zidari koji su, izuzev jednog kratkog perioda krajem 16. stoljeća, bili stalno prisutni na prostoru istočne Hercegovine. Podaci o toj gradnji sačuvani su u dokumentima iz Arhiva Dubrovačke republike. Ti izvori bacaju svjetlo na ovaj vid graditeljske djelatnosti dubrovačkih majstora za pravoslavno stanovništvo, u kome je došlo do prožimanja ortodoksnih ideja poručilaca sa zapadnjačkim stilskim shvatanjima graditelja – stvorena je jedna izdvojena i zanimljiva skupina spomenika u istočnoj Hercegovini. (Korać, Đurić, 1964, str. 563)

(2) Shematski prikaz rasporeda ikona na ikonostasu je sastavni dio odluke.

(3) Nošena je prilikom obrazovanja povorke svećenstva i vjernika za velikih blagdana ili uz poseban obred za prestanak vremenskih nepogoda, rata, zaraznih bolesti i sl.

(4) Nedostaju tri ukrašena stećka: visoki sljemenjak na jugoistočnoj strani ima plastičnu scenu sa dva konja i jednom ženom. Žena stoji između konja sa nešto uzdignutim rukama i izgleda da dodiruje konjsku opremu. (Š. Bešlagić, 1965, 120) Na suprotnoj bočnoj strani su dva identična originalna reljefna motiva. Na svakom je predstavljena figura neke četvoronožne životinje sa tankim nogama, poput jelenskih, dugog vrata i visoko uzdignute glave, sa otvorenim ustima. Rep se račva na dva dijela. Pored životinje stoji čovjek – muškarac, koji jednom rukom drži mač, a drugom, najvjerovatnije, štit pravougaonog oblika na kojem je kao amblem prikazana spomenuta životinja.

Visoki sljemenjak je znatno utonuo, ukrašen je širokom tordiranom trakom po dnu krovnih ploha i u istoj visini na čeonim stranama. Ispod ovog motiva, preko svih uspravnih strana, je širok plastični friz od povijene linije sa trolistovima, sa donje strane porubljen običnom plastičnom trakom. Sva četiri vertikalna brida su ojačana debelim trakama. Na zapadnoj čeonoj strani ovaj spomenik ima plastičnu krst-rozetu. Krakovi krsta se povijaju, stvarajući neku vrstu rozete, a u površinama između njih je još po jedna manja rozeta. Visoki sanduk sa postoljem ima manju kamenicu na vodoravnoj strani. (Š. Bešlagić, 1965,120)

(5) Bočne strane stećka su dosta isprane, te nije moguće jasno prepoznati ovu scenu, koju je Š. Bešlagić opisao 1965. godine. Arkade na čeonoj strani su jasno vidljive.

(6) Informacija je dobivena na licu mjesta, od ljubinskog svećenika, 13. juna 2005. godine.


izvor: [You must be registered and logged in to see this link.]


Ďîńëĺäśč ďóň čçěĺíčî space äŕíŕ Tue Sep 02 2014, 08:57. čçěĺíčî óęóďíî 2 ďóňŕ. (Reason for editing : promjenjena adresa komisije za zastitu nacionalnih spomenika)
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by katabuya on Thu Apr 08 2010, 02:42

Ja jesam subjektivan, ali ovo je moja ubjedljivo najdraža crkva na svijetu... Smile
I nekako mi je baš draga, skroz!

_________________
Beer lover since 1982

Admin knows best... [You must be registered and logged in to see this image.]
katabuya
katabuya
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 2672
Godina : 36
Lokacija : Serbia
Points : 389
Datum upisa : 25.06.2007

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by zagor on Thu Apr 08 2010, 03:30

Prema kazivanju popa Spreme, izvjesni Dušan Pupić je davne 1865. godine, otišao iz Ljubinja pješke u Carigrad da bi od tadašnjeg sultana dobio dozvolu za izgradnju crkve, Dušan je i dobio dozvolu i sa fermanom se vratio u Ljubinje.Tada su se pobunili Ljubinjski muslimani i tražili da se obustavi izgradnja crkve, a da oni na samo oko 200 m dalje podignu džamiju.Kako se carska ne poriče, a ne može se ni istovjernicima izaći iz hatora, sultan je naredio da se sa radovima na izgradnji obje bogomolje krene istoga dana i koja se prije završi ima da ostane.Muslimani su angažovali majstore sa strane, a Ljubinjski pravoslavni Srbi su se oslonili na vlastitu radnu snagu i umijeće, prema kazivanju starijih i malo i veliko je uzelo učešća u izgradnji, a protomajstor je bio Mihajlo Turanjanin, čiji se danas spomenik nalazi pod lipom najbliži oltaru.
U zemlju je pobodeno kolje od zanoveti da se ojačaju temelji buduće bogomolje, u zidove crkve su ugrađivani i stećci koji su se u velikom broju nalazili oko crkve, a ploča za pokrivanje se dopremala iz Konac polja na način da se iz ruke u ruku dodavala od dna polja pa do gradilišta.Svo vrijeme i jedna i druga strana mogla je da prati kako odmiču radovi kod suparnika.Kada je crkva završena pozajmljeno je zvono iz Dubrovnika, samo da oglasi kraj radova i pobjedu pravoslavnog stanovništva Ljubinja.Kada je zazvonilo zvono, majstori koji su radili na izgradnji džamije pobacali su alat i prekinuli sa radovima.I danas se kod taložnjaka nalaze ostaci nedovršene džamije.
Par godina poslije neko od Serdarevića je za Pavlov dan iz puške probio jedno zvono na zvoniku koji je naknadno dozidan i ubrzo je pao na postelju tražeći da ga ispovjedi pravoslavni sveštenik, nakon čega je ispustio dušu.
Drugo zvono probušio je ustaša 1941. godine kojom prilikom su popaljene i crkvene knjige i domovnici na grobu porodice Ratkovića.Svo vrijeme dok su palili ustaše su pjevale "palte braćo i knjige i svjeće jer Srbima više trebat neće".
Sve ovo spada u domen legende, ali bilo bi ružno da je mi Ljubinjci zaboravimo.Ko zna više volio bi da doda.
zagor
zagor
Postuje redovno
Postuje redovno

Male
Broj poruka : 190
Godina : 38
Lokacija : Ljubinje
Points : 221
Datum upisa : 23.11.2009

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Thu Apr 08 2010, 07:34

^ Svaka čast na ovom predanju zagore...

... ovo sam i ja slušao, doduše ne od popa već od pokojnog đeda. Jedina dopuna u priči koju sam ja slušao, u odnosu na predanje koje si ti zapisao, je da su ljubinjski Srbi bili toliko naprženi da završe crkvu prije nego muslimani svoju bogomolju, da je neki lola sam na ramenima podigao kameni nadvratnik na svoje mjesto. (što bi danas rekli bio je sposoban za rad pod pritiskom i u kratkim vremenskim rokovima [You must be registered and logged in to see this image.]) Kada se pogleda veličina nadvratnika izgleda nevjerovatno, al opet nešto kontam, vjerovatno se ne bi prepričavalo narednih 100 i kusur godina da je to nešto uobičajeno.
Ja sam zaboravio detalje i ime tog lole, ali ako ikako saznam dopisaću.

U međuvremenu, evo jedna lijepa fotka sa neta, pogled ispod lipe koju pominješ na crkvu

[You must be registered and logged in to see this image.]


Ďîńëĺäśč čçěĺíčî space äŕíŕ Tue Sep 02 2014, 09:01. čçěĺśĺíî óęóďíî 1 ďóňŕ
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by wolf sagash on Thu Apr 08 2010, 08:32

Antologijska vremena.Kod nas u porodici ostalo je predanje da je svako jaje koje kokos snese cuvano za krech.
A ovi iz komisije ofrlje barataju cinjenicama.Kod crkve nema 6 stecaka,ima ih 23,danasa brojo.A pisanih kamenih krstova ima da su stariji od crekve i vise od pola vijeka.
wolf sagash
wolf sagash
Legenda Foruma
Legenda Foruma

Male
Broj poruka : 1013
Godina : 43
Lokacija : mejdani
Points : 243
Datum upisa : 28.06.2007

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by zagor on Thu Apr 08 2010, 19:38

wolf sagash ::Antologijska vremena.Kod nas u porodici ostalo je predanje da je svako jaje koje kokos snese cuvano za krech.
A ovi iz komisije ofrlje barataju cinjenicama.Kod crkve nema 6 stecaka,ima ih 23,danasa brojo.A pisanih kamenih krstova ima da su stariji od crekve i vise od pola vijeka.

Mojo Turanjanin
zagor
zagor
Postuje redovno
Postuje redovno

Male
Broj poruka : 190
Godina : 38
Lokacija : Ljubinje
Points : 221
Datum upisa : 23.11.2009

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Sun Apr 11 2010, 09:51

Očistio darovni luster u crkvi!

[You must be registered and logged in to see this image.]
Miroslav sa sinom u crkvi

Ljubinjac Miroslav Likić, po struci elektrotehničar, danas penzioner, od 1958. živi u Ljubljani. Tamo je otišao na školovanje - i ostao, ali veze sa hercegovačkim zavičajem nije ni pokidao, ni zaboravio.
Za vreme njegovog nedavnog kratkog boravka u gradu pod Radovinjom, našli smo ga, sa sinom Aleksandrom, u crkvi Rođenja presvete Bogorodice, gde nam je ispričao ovu priču:
- Na desetogodišnjicu od očeve smrti, 1974. godine, mi, njegova deca, razmišljali smo šta da poklonimo crkvi. I, odlučili smo se za ovaj veliki luster, koji sam iste godine izradio i poklonio... U njemu je, kao što vidite, 56 sijalica u vidu sveća, a napravljen je od bakra i mesinga.
No, kako je odtad, nastavlja Likić, prošlo dosta vremena, poneka sijalica pregorela, ponešto se još pohabalo, ovaj boravak u Ljubinju iskoristio sam da ga popravim i renoviram, tako da je sada ponovo - kao nov!
Nakon što je obišao groblje Likića, odmah uz crkvu, i zapalio sveće, Miroslav je poželeo i da se fotografiše pod lusterom koji uistinu blešti kao nov, i da te fotografije ponese sa sobom u Sloveniju.
Crkva Rođenja presvete Bogorodice u Ljubinju, ili kako je meštani još zovu 'stara crkva, izgrađena je 1866. godine, a poslednji put je obnavljana 1998. godine.


Ž. Janjić
30. 11. 2009.
izvor: [You must be registered and logged in to see this link.]
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by djedov do on Sun Aug 01 2010, 23:52

Cini mi se da je prvi luster ovoj crkvi poklonila Vuka Babica (nije slucajno veliko slovo) i bilo bi lijepo da to neko provjeri i napise ovdje da se ne zaboravi.
Nadam se da je ziva i zdrava.

djedov do
Napreduje

Broj poruka : 71
Points : 29
Datum upisa : 25.05.2008

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Mon Dec 03 2012, 12:22

wolf sagash ::... A ovi iz komisije ofrlje barataju cinjenicama.Kod crkve nema 6 stecaka,ima ih 23,danasa brojo.A pisanih kamenih krstova ima da su stariji od crekve i vise od pola vijeka.

ne da ofrlje barataju i sa onim sto je očigledno i lako provjerljivo nego ne pokazuju ni minimum interesovanja za istraživanje onog čim se bave.
ako se pogleda ova stara fotografija i uporedi sa novijom, vidi se da su prvobitno prozori bili znatno manji nego danas, a ovi iz komisije izgradiše čitavu teoriju kako nije postojao hor iznad ulaza jer je nelogično da isti "polovi" prozor. Klasična zamjena teza ... vjerovatno nisu imali ovakvu fotku, ali opet to uopšte ne opravdava ovoliku površnost u poslu za koji su i školovani i plaćeni. Ako bi iko trebalo da raspolaže arhivskom građom i autentičnom dokumentacijom to su oni.

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

takođe se vidi da je prvobitno krov bio klasični hercegovački krovni pokrivač - kamene ploče i da su naknadno dodate bakarne opšivke. Bilo bi lijepo poslije neke buduce obnove vidjeti opet autentičnu krovnu oblogu makar samo dijelimično - umjesto ovog mediteran crijepa.

btw kapetane zna li se od kad datira ova stara fotka, ako imaš okači je u većoj rezoluciji" />


Ďîńëĺäśč čçěĺíčî space äŕíŕ Tue Sep 02 2014, 09:15. čçěĺśĺíî óęóďíî 1 ďóňŕ
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Обнова храма Рођења Пресвете Богородице

Ďîđóęŕ by space on Sat May 25 2013, 06:06

ПАРОХИЈА ЉУБИЊСКА

Драга браћо, обавјештавамо вас:

Милошћу Божијом и љубављу народа крећемо у обнову храма Рођења Пресвете Богородице у Љубињу.

Овај храм изградили су наши преци у најтежем тренутку својим радом и љубављу далеке 1866. године. Пошто је храм данас, након 147 година постојања, у јако лошем стању, ми њихови потомци, слиједећи примјер предака кренули смо у његову обнову – само својим радом и љубављу.

Први радови отпочели су 23. маја 2013. до када се већ понудило да помогне четрдесетак људи. Радићемо онолико колико се вјерни народ одазове и добро дошли су сви који желе да помогну од срца својим радом.

Сви који се желе укључити у акцију и својим радом помоћи обнову храма Рођења Пресвете Богородице у Љубињу могу се обратити свештенику Парохије Љубињске, јереју Саши Којовићу.

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

извор: [You must be registered and logged in to see this link.]
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Обавјештење о току обнове цркве Рођења Пр&#10

Ďîđóęŕ by space on Tue Sep 02 2014, 09:32

Нека траје заједничка обнова, и храма и наших душа

Црква Рођења Пресвете Богородице у Љубињу, изграђена је 1867. године, уз труд вјерног народа нашега краја. Кроз протекли период претрпјела је велике промјене од њеног првобитног изгледа, преживјела многе ратове и земљотресе. Намјера нам је да обнову нашег храма, започету у мају ове године, и даље наставимо у љубави и миру, настојећи вратити цркви њен изворни изглед, уз учешће што више вјерника. Сада улазимо у етапу када почињу стручни радови, који изискују значајнија финансијска средства, па је то разлог што се овом приликом обраћамо нашим вјерницима у љубињском крају, Херцеговини, и широм свијета…


[You must be registered and logged in to see this image.]


Црква Рођења Пресвете Богородице у Љубињу, изграђена је 1867. године, уз труд вјерног народа нашега краја. Црква је кроз протекли период претрпјела велике промјене од њеног првобитног изгледа, преживјела многе ратове и земљотресе. Прије 15 година су урађени значајни радови на статичком утврђивању објекта и коначно је дошло вријеме да наша црква засија пуним сјајом, уређењем унутрашњости и околине.


[You must be registered and logged in to see this image.]

Намјера нам је да обнову нашег храма, започету у мају ове године, и даље наставимо у љубави и миру, настојећи вратити цркви њен изворни изглед, уз учешће што више вјерника и у унапријед предвиђеним етапама:

Прва етапа предвиђа да се уради  дренажа око цркве, гдје би се одвођењем оборинских вода даље од објекта стекли услови за враћање нивоа пода на првобитни ниво, који је 30 цм нижи од постојећег.

Друга етапа радова предвиђа обијање постојећег малтера у унутрашњости цркве и наношење нових малтера на цијелој површини у складу са најновијим сазнањима обнове старих објеката. Планирали смо у овој етапи, уз помоћ одговарајућих метода, урадити заштиту зидова и сводова цркве, чиме ће бити попуњене велике пукотине у њима, настале као посљедице земљотреса и минулог времена.

У овом нашем заједничком подухвату, у трећој етапи радова, планирали смо и фрескописање цјелокупне површине унутрашњости цркве и израду новог иконостаса, у српско-византијском стилу. Намјера је да се израде и фреске које ће обухватити и представити мученичко страдање српског народа љубињског краја, посебно из Другог свјетског рата.

Такође, у завршној четвртој етапи, планирамо извести и радове на уређењу околине храма израдом нове стазе којом се прилази цркви.

У досадашњем периоду су урађени значајни радови, првенствено захваљујући великом одазиву вјерника и добровољном раду. Процјена је да је до сада урађено радова у вриједности око 15.000 КМ, али је утрошено свега 3.531 КМ новца. Вјерни народ је потпуно добровољно приложио 3.833 КМ.

Напомињемо да је сваки прилог потпуно добровољан и да вас нико неће питати да приложите, већ је на вама да сами одлучите. Прилози и утошак новчаних средстава потпуно су  јавни, па свако ко је заинтересован може добити увид код свештеника љубињске парохије.

Сада улазимо у етапу када почињу стручни радови, који изискују значајнија финансијска средства, па је то разлог што се овом приликом обраћамо нашим вјерницима у Љубињу, Републици Српској, Србији, Црној Гори, Европи, Русији, Аустралији и Америци, да свако у складу са својим могућностима помогне обнову нашега храма.

Нека траје заједничка обнова и храма и наших душа.

извор: [You must be registered and logged in to see this link.]
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Neophodna sredstva za detaljna istraživanja antičke istorije

Ďîđóęŕ by space on Tue Sep 02 2014, 10:22

Obnova crkve razotkrila nove arheološke nalaze

Nakon jednog i po vijeka od izgradnje crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju biće obnovljena. Radovi su počeli prije godinu dana, a obnova se finansira uz pomoć priloga vjernika i građana. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, sa ostatkom nekropole stećaka, proglašena je nacionalnim spomenikom BiH, a stručni nadzor nad obnovom hrama povjeren je Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Prilikom radova na drenažnom sistemu, koji se obavljaju tokom obnove crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju, pronađeni su ostaci koji ukazuju na veću starost lokaliteta, nego što se to do sada mislilo.

Naime, prilikom kopanja kanala, uz samu crkvu sa južne strane apside, otkriveno je nekoliko fragmenata lijepo klesanog zida, povezanog krečnim malterom. Pored toga, nađeno je i dosta pritesanog kamena, nekoliko djelića keramike još uvijek nepoznate datacije, te mnoštvo ostataka rimske pokrovne tegule. Tegula je preklapajući crijep koji se koristio u drevnoj grčkoj i rimskoj arhitekturi kao vodootporni krovni prekrivač. Ovakav način pokrivanja objekata u rimskom peridu korišćen je na gotovo svim građevinskim strukturama, od skromnih zgrada do velikih palata i hramova. Pored ovih pronalazaka, otkriven je i jedan fragment unutrašnje kamene plastike. Ovi pronalasci preliminarno kazuju da se na mjestu današnje crkve ili u njenoj neposrednoj blizini nalazio još stariji objekat nepoznate namjene. Da li je na mjestu savremene crkve postojao srednjovjekovni hram, ili još stariji ranohrišćanski, odnosno  antički, ne može se zaključiti bez dodatnih pretraživanja i analize nađenog pokretnog i nepokretnog arheološkog materijala.

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice osvještana je 1867. godine i u narodu nije ostalo predanje da je podignuta na starijoj građevini. Djelimično je zidana od srednjovjekovnih mramora, pa su na fasadi još ponegdje primijetni ukrasi sa ovih spomenika. Prilikom nedavnih radova u unutrašnjosti hrama, poslije skidanja starog sloja maltera, na južnom zidu pronađen je dio srednjovjekovnog ćiriličnog natpisa. Natpis još nije stručno obrađen niti stavljen u uži vremenski kontekst, ali na prvi pogled, radi se o fragmentu srednjovjekovnog stećka, koji je iskorišćen prilikom zidanja građevine. Iz natpisa se već može zaključiti da se radi o spomeniku nekog stanovnika ljubinjskog kraja koji se zvao Radoje ili prezivao Radojević. Nalazi oko crkve Rođenja Presvete Bogorodice, te nedavno otkriće ostataka rimske nastambe sa očuvanim dijelovima podnog mozaika u širem rejonu sela Kruševice, bacaju novo svjetlo na antičku istoriju ovoga kraja. Korisno bi bilo pronaći sredstva za detaljna arheološka istraživanja, jer su i ova početna otkrića od neobično velike važnosti za lokalnu zajednicu.

Šta o obnovi hrama kažu Ljubinjci i ljubinjski paroh Saša Kojović pogledajte u prilogu RTRS-a:[You must be registered and logged in to see this image.]
Crkva Rođenja Presvete Bogorodice između 1896. i 1900. godine: krovom od kamenih ploča hram je bio pokriven do zemljotresa 1927. godine

[You must be registered and logged in to see this image.]
Aprilska posjeta stručnjaka (slijeva na desno): arheolog Ljiljana Parežanin i arhitekta Milijana Okilj iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, i arheolog Ivana Grujić iz trebinjskog Muzeja Hercegovine

[You must be registered and logged in to see this image.]
Eparhijski blagoslov za početak obnove hrama:  Episkop zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije i ljubinjski paroh Saša Kojović kod crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju

[You must be registered and logged in to see this image.]
Godina izgradnje crkve uklesana na kameni stub; Dio pronađenog ćiriličnog natpisa

[You must be registered and logged in to see this image.]
Stari zid iza crkvenog oltara

[You must be registered and logged in to see this image.]
Ostaci rimske tegule

[You must be registered and logged in to see this image.]
Slojevi maltera i uljanih boja skrivali izvornu ljepotu kamenih stubova

[You must be registered and logged in to see this image.]
Dio akcijaša na obnovi hrama sa ljubinjskim parohom Sašom Kojovićem

[You must be registered and logged in to see this image.]
U akciji obnove pomažu i najmlađi: Damjan Slijepčević

Ukoliko želite dati Vaš prilog za obnovu hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju, sredstva možete uplatiti na sljedeće bankovne račune S.P.C.O. Ljubinje:

Žiro račun

NLB Razvojna banka a.d. 562-008-80802993-41
Devizni račun
Beneficiary customer,
IBAN BA3956200880299632
Račun klijenta 12811845

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA LJUBINJE,
SVETOSAVSKA BB
88380 LJUBINJE

Account with institution,
Swift code RAZBBA22
NLB Razvojna banka a.d.
Milana Tepica br. 4,
78000 Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina

Intermediary institution
For following currency(ies):
EUR, USAD, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, SEK

Swift code LJBASI2X
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
LJUBLJANA
SLOVENIA

AUTOR:
Tekst - Rade Likić; Video prilog - Zorica Dutina
FOTO:
Mitar L. Đurica
izvor: [You must be registered and logged in to see this link.]


Ďîńëĺäśč čçěĺíčî space äŕíŕ Tue Sep 02 2014, 10:31. čçěĺśĺíî óęóďíî 1 ďóňŕ
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Tue Sep 02 2014, 10:25

Бошков троножац: Цртица о најстаријој љубињској столици

Од покретног културног насљеђа у цркви Рођења Пресвете Богородице у Љубињу налази се јеванђеље, купљено у Русији 1793. године, и двострана литијна икона од посребреног бакра, коју је, након смрти Луке Радоњића (котарског предстојника Љубињског среза од 1888. до 1900. године) овој цркви поклонила његова супруга Зорка Радоњић (рођена Поповић). Међутим, нису то све покретне вриједности које ова црква посједује. Приликом њене обнове, лани је на старој столици, којој се и не памти од када чини дио црквеног инвентара, примјећено да испод самог сједишта стоји угравирано име “Бошко” и година “1869”.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Угравирано име и годину запазио је љубињски парох Саша Којовић, док је изводио рестаураторске радове на давно оштећеним украсима камених стубова унутар овог љубињског храма, подигнутог 1867. године. Нејасно је да ли је можда ова столица, повезана са некадашњим завалским и љубињским парохом Јоаникијем Памучином (1810-1870), коме је крштено име било Бошко или се можда односи на неког другог Бошка, врсног љубињског дрводјељу, који је ову столицу – троножац даровао љубињском храму.

[You must be registered and logged in to see this image.]

У сваком случају, недвојбено је само то да је ово најстарија столица у Љубињу. Иако је од 1869. до данас израда намјештаја многоструко усавршена, посебно је интересантно што је Бошков троножац, стар 145 година, трајношћу и чврстоћом надмашио све друге столице које су се од тог до данашњег времена појавиле у Љубињу – овај се “троноги старац од храстовине” ни дан данас – не клима!

[You must be registered and logged in to see this image.]

Митар Л. Ђурица
извор: [You must be registered and logged in to see this link.]
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Tue Sep 02 2014, 10:40

Велико археолошко откриће у Љубињу: Црква изронила из земље!

Током археолошких радова који се последњих дана обављају унутар цркве Рођења пресвете Богородице у Љубињу, пронађени су занимљиви остаци из прошлости који говоре у прилог претпоставки да је савремена црква изграђена на много старијем локалитету него што се до сада мислило.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Ивана Грујић, археолог из Музеја Херцеговине у Требињу, која са колегицом Љиљаном Парежанин из Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске руководи археолошким ископавањима, ексклузивно за читаоце портала “Моја Херцеговина” говори о прелиминарним резултатима истраживања:
„Видите, ради се о заиста изванредном археолошком локалитету. Мој неки први утисак, после само девет дана истраживања је да су на месту данашње цркве постојале још барем две грађевине. За једну од њих можемо рећи да се радило о цркви чије смо остатке открили крај северног зида. Ради се о брижљиво зиданој структури од које данас видимо део апсиде као и део јужног зида. Могуће је да се ради о цркви споменутој у турским дефтерима 1585. године или пак делу неке друге сакралне грађевине, можда тробродне базилике из из касноантичког периода. За сада немамо довољно покретног археолошког материјала да би извели неки прецизнији закључак. А да је на овом месту постојала грађевина и у време старог Рима, сведочи нам откриће римске керамике, од којих су најинтересантнији делови амфоре, те мноштво парчића римске покровне цигле тегуле, које проналазимо и унутар и око савременог обекта. Што се тиче остатака друге грађевине лоциране испред олтарске преграде, о њима ћемо моћи говорити тек пошто их детаљније испитамо. Врло су интересантни и октагонални стубови искориштени у данашњој, савременој цркви којима је ово вероватно секундарна употреба, што би значило да су они првобитно припадали некој старијој структури. Јако су слични стубовима пронађеним у Завали и имају средњевековне карактеристике. Захваљујући оваквим стубовима намеће се закључак да је некада у средњем веку, овде у Љубињу живела довљно материјално јака заједница, која је могла изградити озбиљну сакралну грађевину, можда и са куполом. Унутар цркве пронашли смо гробове из разних историјских периода. Хронолошки најстарији гробови припадају римском периоду, оријентисани су у правцу север-југ и налазе се у најдубљем слоју. Имамо овде у олтару савремене цркве баш карактеристичан налаз, где изнад римског гроба имамо средњевековни гроб који је оријентисан са благим отклоном према северу у правцу исток-запад. Истраживања се настављају и верујем да ћемо у наредним данима добити јаснију слику овог веома значајног археолошког локалитета.“

[You must be registered and logged in to see this image.]
Археолог Ивана Грујић

Иначе, археолошки радови изводе се у склопу обнове цркве Рођења пресвете Богородице, покренути прошле године, а иницирани су открићем археолошких артефаката приликом израде дренажног система око цркве. Том приликом пронађени су остаци објекта непознате намјене уз јужни зид цркве, као и дјелићи римске и средњевјековне керамике.

Црква Рођења пресвете Богородице саграђена је 1867. године и нема писаних података нити усмених предања да је сазидана на старијој грађевини.

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

АУТОР:
Раде Ликић
ФОТО:
Радован Дангубић
извор: [You must be registered and logged in to see this link.]
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by space on Sat Oct 04 2014, 02:53

Археолози: Црква у Љубињу постојала прије хиљаду година

Радови на реконструкцији цркве Рођења Пресвете Богородице у Љубињу, довели су до значајних археолошких открића.
У оквиру прославе општинске славе Мале Госпојине, организована је презентација прелиминарних резултата археолошких истраживања и отворена изложба фотографија. Осим изложбе, представљен је и дио покретног археолошког материјала.
Црква Рођења Пресвете Богородице у Љубињу проглашена је за национални споменик БиХ. Датира из 1867. године и битан је археолошки локалитет. Историја љубињског краја, античка, а посебно средњовјековна, слабо је истражена, па је утолико и значај открића до којих су археолози дошли већи.
Ивана Грујић, археолог - кустос Музеја Херцеговине у Љубињу, каже да се током прве фазе археолошких истраживања дошло до изузетних резултата. Откривени су темељи двије старије црквене грађевине - једна средњовјековна из 12. и 13. вијека и једна старија из раносредњовјековног периода.
- Открили смо и касноантичку гробницу. Она је посебно значајна. То је гробница на свод која се налази испод олтарског дијела средњовјековне цркве. Откривено је 27 средњовјековних, два касноантичка и један римски гроб оријентације сјевер-југ - рекла је Грујићева.
Истраживачи су пронашли и значајан покретни археолошки материјал. Љубинци ће имати прилику да материјале попут римских амфора, опеке и средњовјековне керамике виде на изложби у Светосавском дому.
- Од ситног покретног материјала, најзначајнији је налаз минђуше са једном јагодом која је урађена од сребра са позлатом. Претпостављамо да потиче из 13. или 14. вијека. Пронашли смо и сребрни дубровачки полудинар, сребрни динар и угарски новац из 17. вијека. Дубровачки динар датира из 14. вијека, тада почиње њихово ковање и траје све до 16, 17. вијека - објаснила је Грујићева.
Иако су ово тек прелиминарни резултати, археолози кажу да су им много помогли у утврђивању старости грађевина које су пронађене унутар цркве. Утврђена је и аналогија у градњи средњовјековног храма са манастирима у Тврдошу и Завали.
Грујићева појашњава, да су ови налази допринијели прецизнијем одређивању времена настанка грађевина, као и да ће ископавање које ће услиједити показати праве димензије ове двије цркве и самог мјеста. Нагласила је да се највјероватније ради о средишту средњовјековне жупе, на што упућује монументалност грађевина и начин градње, као и новац који је уложен у градњу тих објеката. Тврди, да се може рећи да је ово било важно сједиште у земљи.
Пошто се у средњовјековном периоду сама црква налазила у средишту некрополе, пронађено је много скелетних остатака, који ће бити истражени да би се утврдила њихова старост, а након тога биће сахрањени по православним обичајима. Археолози и даље настављају са истраживањима.
Ископавања у самој цркви би требало да трају још десетак дана. Црква на овим просторима постоји више од хиљаду година, што потврђују и ранохришћанске и хришћанске гробнице, које су овдје пронађене. Тиме је потврђено и вјековно присуство српског народа у овом крају.

извор: [You must be registered and logged in to see this link.]
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Задушнице у Љубињу

Ďîđóęŕ by space on Mon Nov 23 2015, 09:09

У суботу 7.11.2015. године у Храму Рођења Пресвете Богородице у Љубињу служена је прва литургија од почетка обнове овога храма. Литургију су служили јереј Миодраг Вртикапа и Саша Којовић.

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]


See more at: [You must be registered and logged in to see this link.]
space
space
Administrator
Administrator

Male
Broj poruka : 1038
Godina : 42
Lokacija : Srbija
Points : 872
Datum upisa : 18.07.2007

http://mojahercegovina.com/

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Re: Crkva Rođenja Presvete Bogorodice - Ljubinje

Ďîđóęŕ by Sponsored content


Sponsored content


Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Íŕçŕä íŕ âđő


 
Permissions in this forum:
Íĺ ěîćĺňĺ îäăîâîđčňč íŕ ňĺěĺ ó îâîě ôîđóěó