LJUBINJE FORUM
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ljubinje 1779 i 1789 godine

Go down

Ljubinje 1779 i 1789 godine Empty Ljubinje 1779 i 1789 godine

 by bolero Sun Jul 10 2016, 09:10

8 septembra 1779 - 26 abana 1193.

Prepis bujuruldije bosanskog valije

Nareuje se Sulejman-pai, ljubinjsltom kadiji, ajanima i zabitima, da se uhvate Cigani koji su se unato date garanncije da e se stalno nastaniti u varoi i baviti se svojim poslom, ponovno odali skitanju.

Prevod

Potovanom i plemenitom mirmiranu Sulejman-pai- trajna mu srea bila - poznavaocu eriata gospodinu ljubinjskom kadiji- neka mu se povea vrlina ponosima svoga drutva ajanima i zabitima - neka im se povea vrijednost dostavlja se sljedee:

Ranije je davanjem garancije regulisana da e se Cigani nastaniti u gradu da e se baviti zanatom i da e privredjvati. Poto smo izvjeteni da je spomenuta grupa (Cigana) napustila svoje zanate i da hoda po selima i da pravi zla, kao to su kraa i pale i da siromanim podanicima nanosi tete, to naredite da se spomenuta grupa, koja se usuuje praviti ovakve prestupe, pronae i da se pod svaku cijenu uhvati i da se kazni zakonom odreenom kaznom. Nek se od njih uzmu i u sidil upiu pouzdani jamci da e se oni ubudue baviti svojim poslom, a koji ostanu bez jamca po mubairu ih predvedite Bosanskom divanu.

U tom pogledu je napisana, izdana i poslana ova bujuruldija. Akobogda kad stigne potrebno je da na objanjen nain preko eriatskog suda i preko imenovanog mubaira pronaete, da ih kaznite zakonom odreenom kaznom, da uzmete obavezu jamaca, a da one koji ostanu bez jamca po mubairu predvedete (divanu). Budite oprezni i uvajte se da ne napravite neto, to je protivno njoj (bujuruldiji). Postupite po bujuruldiji.

26 sabana (1)193 godine = 8. septembra 1779.Ljubinje, 1780- 1194.

Prepis molbe majke i supruge ubijenog Ciganina Sulejmana, da se ubica pronae i kazni i prepis valijina nareenja da se istraga provede.

Prevod

Mi stanujemo u ljubinjskom kadiluku. Ranije je bila svadba Sinanovia Saliha, stanovnika sela abice, u spomenutom kadiluku, te su otili u selo Vlahovi, u spomenutom kadiluku i odveli djevojku Zubovia. Sa svatovima je bio i moj mu Ciganin Sulejman i moj je mu ubijen u selu Vlahoviima, a ubica nije poznat. Mi smo ostale sa petero siroadi, te molimo Visoku milost da se preko mubaira i preko eriatskog suda povede istraga, da se ubica pronae i da se pravda zadovolji. Usuujemo se da podnesemo molbu da bi se to izvrilo. Uostalom Njegova Ekselencija na gospodar ima pravo da donosi nareenja.

Njegova supruga Njegova supruga
Zulkada Sakina


Gospodinu ljubinjskom kadiji, ajanima i zabitima

Nareujem da se preko eriatskog suda i preko postavljenog mubaira povede istraga u spomenutom selu i po drugim selima u susjedstvu, za koja se smatra da se je u njima mogao skloniti ubica u pretstavci navedenog ubijenog lica, da se pronae i da se zajedno sa izvodom iz sidila predvede Bosanskom divanu, da bi se nad njim izvrila odgovarajua kazna.

16 zulkade (1)194 = 13. novembar 1780.


MUHAMED A. MUJIC
POLOAJ CIGANA U JUGOSLOVENSKIM ZEMLJAMA POD OSMANSKOM VLACU

bolero
Napreduje

Broj poruka : 61
Points : 21
Datum upisa : 11.05.2008

   Go down

- Similar topics

 
Permissions in this forum: