ZEMLJOTRES 1927 g.

Go down

ZEMLJOTRES 1927 g.

 by bolero on Wed Jul 17 2013, 04:32

Da tragedija ovih brana nije odvie teka, moglo bi se ak rei da je srea to je zemljotres zakaio najkrevitiji deo Hercegovine, jer da se ovaj jak zemljotres desio u nekom pitomijem kraju nae drave, u Srbiji na primer, ili u Hrvatskoj ili Vojvodini, teta bi bila nesravnjeno vea. Obilazei sela oko Stoca i LJubinja, gde je zemljotres bio najjai, ja sam se raspitivao kod ovih krnih, koatih seljana: da li su mnogo postradali, i veinom sam dobivao jedan, isti, dirljiv odgovor: "eljad smo spasli, gospodine, a drugo nita nismo ni imali, hvala Bogu!"

U selima je porueno dosta kua, zemljotres je oborio krovove i na vie mesta je ak i sruio kamenite rupe. Brani su iz tih rupa preli na druge, prekrstili dve grede nad njima, pokrili senom i slamom i sad opet imaju "kue".

Promena koju je ovde zemljotres uinio jeste izgleda ta to se kamenje i stenje sa jednog brega preselilo na drugi breg. Seljaci mi priaju da je bilo uasno gledati kako se velike stene otkidaju i survavaju s bregova, jer potres je, iako je trajao jedva nekoliko sekunada, bio toliko snaan, da su se stene, pomerene iz svog leita, survavale dva sata posle zemljotresa. Sigurno da je posmatrati taj prizor bilo i velianstveno koliko i strano. Ali, sada utisak nije nikakav i svuda je ostao kr. Samo to su stene i kamenovi uzajamno promenili svoja mesta.

U malim sreskim varoicama Stocu i Ljubinju zemljotres je ve poinio veu tetu. Graani su imali svoje lepe kue izgraene u kamenu ili od peenih cigalja. One su mahom sve oteene i da bi se opravile treba mnogo para, koje, naravno, ovaj ogoleli svet ovde nema. Kad sam iz Mostara stigao automobilom u Stolac, cela varoica je bila na nogama. Uzbueni graani su stajali pred sredskim naelstvom, traei od vlasti pribeite pred besom prirode. Priali su mi da se jutros osetio nov potres. Mostarska seizmoloka stanica nije nita zabeleila i verovatno da je taj jutronji potres stvorila uobrazilja uplaenih graana, ili je bilo dovoljno da samo jedan Stoanin kae kako je osetio da mu se tlo ljulja pod nogama, pa da odmah svi poveruju da su osetili isto i da ponu da slute novu katastrofu.

Zeljotresi su dosta esti u ovome kraju, ali ovako jak ni najstariji ljudi ne pamte. U varoici je bila nastala uasna panika. Trgnuti u rano jutro iz sna, stanovnici su onako u gaama i kouljama izleteli iz svojih kua dok su se tavanice ruile. Ali ni na ulicama nije bilo mnogo prijatnije. Stolac se nalazi u dolini, ulebljen meu krevite bregove. Ti bregovi bili su toliko zaljuljani da je sitnije kamenje sa njih padalo, to se u varoici prestraenim graanima inilo kao da pada s neba. Nekoliko Stoana ranjeno je tim kamenjem, ali za udo njiedan nije teko povreen. U Stocu nijedna kua nije razruena, ali su mnoge popucale i skoro u svima su sruene tavanice.

Jedan potres oborio je na zemlju konja i jahaa. Konj se digao i pobegao, a starac je ostao na zemlji sve dok se prvo uzbuenje nije stialo i graani ga podigli jer se bio ugruvao.

Mnogo vie je stradalo Ljubinje, udaljeno 19 kilometara, severo-istono od Stoca. U Ljubinju nijedna kua nije ostala itava. Ima sedam sruenih. Interesantno je da je do pola sruena i jedna turska kula napravljena od debelog i tvrdog kamenja. U toj kuli stanovao je sreski kadija sa porodicom, ali su srenim sluajem ostali nepovreeni. Uopte u ovoj tekoj nesrei srea je bila naklonjena graanima. Tako se, na primer, krov i ceo gornji sprat kafane Trmia sruio u prizemlje i zatrpao kafediju, njegovu enu i njihova dva deteta, a kad su ih komije izvukle ispod ruevina bili su samo malo ugruvani tako da lekarsku pomo nisu ni traili. Od varoica, Ljubinje je u ovom delu Hercegovine bilo najblie epicentru i tu je zemljotres bio najjai. A kako je potres ovde izgledao graani uopte ne umeju da ispriaju. Samo dignu ruke uvis i huku. Jedan stari musliman, koji je na konju nosio mleko u varo i zatekao se na ulici kad se zemlja zatresla, kae da je video kako se drvee previjalo do zemlje i kako su munje sevale.

Osnovna kola u Ljubinju sva se rasprsla i nakrivila tako da svakog asa moe da se srui. Sve ake klupe ispreturane su i polomljene. Pod sa prvog sprata sruio se u prizemlje. Da se zemljotres dogodio tri sata docnije, kada je kola puna aka, rtava bi bilo neverovatno mnogo. Skoro svaka trea kua je ostala bez krova.

Vreme sreom nije mnogo hladno, kao to je to obiaj u ovo doba godine, inae bi se graani smrzavali na hladnoi.

Ni sresko naelstvo nije prolo mnogo bolje. Naelnik otpravlja dunost u hodniku u kome je improvizovao kancelariju, jer su sve kancelarije pune cigala i polomljenog nametaja. Kue su sve odreda ispucale i dovoljno je da doe kakav novi mali potres, najmanji potres, pa da se sravne sa zemljom.

Na 10 kilometara severno od Stoca nalazi se pod samim padinama planine selo Berkovii. Kao to su ve prvi izvetaji javili, jedna stena odletela je u kuu seljaka Novice Bjelice, smrvila dva njegova deteta, a njegovu enu i jo etvoro dece teko povredila. Kao veina ovih seoskih kua, i kua Bjelice se nalazi u rupi. Sad skoro polovinu te rupe ispunjava kamen uprskan dejom krvlju.

Brat Novice Bjelice, Stevan Stevo Bjelica, ija je kua odmah do bratovljeve, pokazuje veliko kamenje rastureno po zaravni ispod kue i kae da je sve to od jedne velike stene, koja se sa ovoga brega otkinula i u kotrljanju se razdrobila u vie delova. To je dovelo do tragedije njegovog brata, jer da je stena ostala cela, ona bi prela preko rupe koja je bila kua Novice Bjelice, kao to je jedna stena prela preko Stevanove kue, a druga preko kua njihovih suseda koji su sad svi ivi, samo malo povreeni gredama koje su velike stene zdrobile prolezei preko njihovih malih rupastih kua. Postoji opasnost da i druge stene koje su pomerene iz svog leita survaju se na selo. Seljaci stoje okupljeni ispod planine i rezignirano gledaju u breg sa koga svakog trenutka moe da sleti smrt. Novica i njegova porodica lee u bolnici u Stocu. Stanje ene je beznadeno. Izgleda da je usled potresa i strahovitog prizora poremetila pameu. Deca i otac, po miljenju lekara, ostae ivi mada osakaeni.

Zemljotres je izazvao mnoge udne pojave. Tako je bujna reka Bregava koja tee kroz Stolac, posle potresa izgubila mnogo vode, te sada lii na obini potoi. Reica Suvaja (treba Suhavi, primjedba . J.) kod sela Berkovia odmah posle zemljotresa presahla je i sad je njeno korito suvo.

Najinteresantniji je sluaj sa ponornicom Vrijekom koja je izvirala iz jedne jame na oko 30 kilometara od Stoca, a ima svoje pravo vrelo u Gackom (Gatakom) polju. Pred zemljotres izvirala je iz te jame bujna voda, ali odmah posle potresa reice Vrijeke nestalo je sa povrine. Dvadeset i etiri asa docnije opet se pojavila, ali sad ne vie iz jame iz koje je ranije izvirala ve iz jedne nove, tri kilometra navie od stare, a koja je u istom renom koritu. Ovde se pria da se izmeu Stoca i Ljubinja razdvojio jedan breg i stvorio veliki ponor. Automobilom je bilo nemogue stii u taj lanac strmih bregova pokrivenih krenjakom, ali mnogi seljaci priaju da to nije tano, ve da se tamo jedna velika stena razdvojila.

(Politika, 16.2.1927.)

Preuzeto sa: [You must be registered and logged in to see this link.]

bolero
Napreduje

Broj poruka : 61
Points : 21
Datum upisa : 11.05.2008

   Go down


 
Permissions in this forum: